Home

Transportarbetareförbundets kollektivavtal

Kollektivavtal Transpor

Fackförbund - Svenska Transportarbetareförbunde

Fler kollektivavtal förlängda Transportarbetare

I februari tecknade Transport ett kollektivavtal för Foodoras uppåt 2 200 cykel- och mopedbud. Uppgörelsen kom efter en kampanj där förbundet värvat hundratals bud som medlemmar. 24 mars, 202 Hamnarbetarförbundet har erbjudits - men nu avvisat - samma kollektivavtal som tecknats med Transportarbetareförbundet. Erbjudandet var en kopia på den modell som parterna efter konflikt enades om 2019 och innebär att Hamnarbetarförbundet får ett likalydande andrahandsavtal som det avtal som nyligen tecknats med Transportarbetareförbundet Däremot gäller på den aktuella arbetsplatsen det kollektivavtal som träffats mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet, Stuveriavtalet. Därutöver har gällt en mellan bolaget och transportarbetareförbundets avdelning ingången lokal överenskommelse om arbete under nattjour

I kollektivavtal regleras vad som är ordinarie arbetstid och vad som är övertid i branschen samt hur arbete utöver ordinarie arbetstid ersätts. Ordinarie arbetstid för tjänstemän är högst 40 timmar per helgfri vecka enligt de flesta kollektivavtal, men det är vanligt med företagsavtal med kortare arbetstid Under de förhandlingar med arbetsgivarparten som föregått konflikten har hamnarbetareförbundet erbjudits ett hängavtal på Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal, medan. Transport har främst medlemmar inom åkeri, oljedistribution, bevakning, tidningsdistribution, taxi, buss, flyg och stuveri. Läs mer på Transportarbetareförbundets hemsida http://www.transport.se/ Kollektivavtal. Kollektivavtalet för tjänstemän hittar du här. Löneavtalet för tjänstemän hittar du här Alexander Yavuz säger att Däckskiftarna för en dialog med facket för att få till ett kollektivavtal för franchisetagarna. - Vi beklagar Transportarbetareförbundets inställning till vår. Här är företagen som kör hem dina paket. Paketbud. Covidåret 2020 exploderade e-handeln. Allt fler väljer hemleverans. Transportarbetarens kartläggning visar att chaufförerna ofta saknar avtalsenlig lön

Medlingsinstitutet har dock föreslagit ett hängavtal på Transportarbetareförbundets kollektivavtal. Det gör att hamnarbetarna i det konkurrerande facket kan strejka trots att det finns ett. Svenska transportarbetareförbundet, Transport, bildades 1897 på initiativ av Charles Lindley och är ett av de fjorton fackförbund som ingår i Landsorganisationen i Sverige (LO). Transport ger ut tidningen Transportarbetaren och förbundet har mottot Kollektivavtalet försvarar dig om du försvarar kollektivavtalet!. Förbundet arbetar för politisk, social och ekonomisk demokrati

Avdelningen åtnjöt, utan kollektivavtal, samma förmåner som transportarbetareförbundets avdelning. Bolaget var bundet av kollektivavtal som hade träffats mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalsvillkoren i det centrala avtalet,. I förra veckan begärde Folksam att Taxi kurir skulle kräva kollektivavtal av alla sina anslutna åkare. Annars skulle Folksam säga upp sitt tjänsteavtal med bolaget. Nu har Taxi kurir svarat - de anser sig inte kunna kräva kollektivavtal Enligt Transportarbetareförbundets kollektivavtal är minimilönen för en lastbilschaufför i Sverige cirka 21 000 kronor per månad. Med löneökningar ligger genomsnittslönen på 23 500. förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet. 2 ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 96/04 2004-11-18 Mål nr A 235/04 bolaget och transportarbetareförbundets avdelning 2 om arbets- och löne-villkor för en s.k. journatt Gäller arbetare och tjänstemän som omfattas av vissa kollektivavtal inom Transportarbetareförbundets avtalsområde. TRR Trygghetsrådet Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist

transportarbetareförbundets avtals- och organisationsområde, kollektivavtal Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag, eller det kollektivavtal som ersätter detta Almega Tjänsteförbunden och Transportarbetareförbundets kollektivavtal för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag. Arbetsmiljöverket Om arbetstider, Arbetsmiljöverket, www.av.se > Frågor och svar > Arbetstider Förordningen om kör- och vilotider ..

Facket Svenska Transportarbetareförbundet

Transportarbetareförbundets servicesida. Intresseanmälan - försäkringsinformation på din arbetsplats . Tillsammans med din fackliga organisation skapar vi medlemsnytta Det här kan vi hjälpa till med: Webinar - vi skapar en digital utbildning för era medlemmar Ett genombrott, säger facket. En stor nyhet, säger arbetsgivarna. Det handlar om chaufförer som kör färdtjänst och sjukresor och som för första gången får fast månadslön i stället för ackord. Det står klart i och med att ett nytt taxiavtal slutits efter månader av förhandlingar Riksdagen kan i en lag bestämma att Transportarbetareförbundets hamnavtal ska gälla också i Göteborgs hamn. Om man lägger ihop allianspartiernas och Sverigedemokraternas aktuella förslag om lönebildning, kollektivavtal och arbetsmarknad påminns man om perioden från 1970 Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundets kollektivavtal för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag. Se även Arbetsledare, Ledarskap. Andra som läste detta läste även Arbetsledare Ledarskap Uppgiftsfördelning Skyddsombudsstop

2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 43/11 2011-05-25 Mål nr A 159/10 Stockholm KÄRANDE Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155 Lön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution. Nim Distribution är ett lokalt distributionsbolag i västra Skåne. Ägare är HD-Sydsvenskan, del av Bonnier News. Vi distribuerar morgontidningar och andra tidningar

Backa inte från kravet på kollektivavtal

Svenska Transportarbetareförbundet. Transport är en svensk fackorganisation som organiserar arbetstagare med stark anknytning till transportbranschen (t.ex. lastbilsförare och taxichaufförer) men också yrkesgrupper som inte har lika stark anknytning till den (t.ex. väktare och tidningsbud) Företag som har kollektivavtal ska vara fredat från strejk och andra stridsåtgärder . Under det senaste året har Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, Skillnaden är att medan Transportarbetareförbundets medlemmar . har fredsplikt,. Lön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution. Urval och intervju sker löpande. Vänta därför inte för länge med din ansökan utan sök redan idag! Nim Distribution är ett lokalt distributionsbolag i västra Skåne Arbetsdomstolen domar i fulltext AD 1930 nr 52 Avdelning nr 170 av transportarbetareförbundet, i vilken varit organiserade såväl lönearbetare som »smååkare»; har med förbundets godkännande slutit kollektivavtal med åkeriägare.Smååkarna, som haft en egen sektion inom avdelningen, hava senare bildat avdelning nr 103 av förbundet och hava förklarat i blockad all varutransport för. Vid ett seminarium under den så kallade politikerveckan i Almedalen i somras framhöll Svenska Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren att kollektivavtalens ställning börjar bli så försvagad att man måste börja fundera på att införa allmängiltiga kollektivavtal i Sverige

Min arbetsgivare har inte kollektivavtal och han säger att

 1. Transportarbetareförbundets ombudsman Tommy Wallin ska hjälpa chaufförerna. kommer försäljningen av företaget som en total överraskning för dem. Åkeriet har kollektivavtal och förarna är med i fackförbund, men trots alla rätt blev det ändå alla fel
 2. Handels kollektivavtal drar ut på tiden. Publicerad 12 apr 2012 kl 09.32. Transportarbetareförbundets åtgärder skulle stoppa varutransporter till alla butiker som Handels tagit ut i konflikt. Tommy Tillgren, andra vice ordförande i Handels och förhandlingsansvarig i den pågående konflikten,.
 3. Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundets utökat varsel i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bevaknings- och säkerhetspersonal vill 6F-fackförbund i samverkan (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO) visa sitt stöd
 4. als har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, som är ett av LO:s medlemsförbund. Normalt ska det garantera frid och fröjd för både fack och företag
 5. AD 2003 nr 26 Arbetsdomstolen 2003-A 55 A 55-03 2003-03-24 Transportarbetareförbundet, Sv Karsel Ship Management Fortuna Australia Maritime Lt
 6. Fjärrtransporter med maxkapacitet. Våra fjärrekipage tar 64 tons bruttovikt. I kombination med att fordonen är anpassade för respektive uppdrag, gör att vi får med stora godsvolymer. Merparten av våra fordon är toppmoderna volymekipage av senare årsmodeller, vilket i sin tur ger väldigt få driftstopp och ett positivt inslag vad det gäller miljöpåverkan
 7. Svenska transportarbetareförbundets historia Våren 1897 bildades Svenska Transportarbetareförbundet av 15 personer vid en konferens i Stockholm. 1972 lämnade 18 avdelningar förbundet och bildade tillsammans Svenska hamnarbetareförbundet. 1980 hade Svenska Transportarbetareförbundet över 52 000 medlemmar, varav majoriteten var män

De kollektivavtal som träffades var om man jämför med lönenivåerna i Sverige och Norge på en mycket låg nivå och träffades inom ramen för Internationella Transportarbetareförbundets aktion för att träffa kollektivavtal med bekvämlighetsflaggade fartyg, den s k FOC-kampanjen Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundets utökat varsel i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bevaknings- och säkerhetspersonal vill 6F-fackförbund i samverkan (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, M&arin.. Ser man till yrkesgrupperna som går under Transportarbetareförbundets kollektivavtal är de överrepresenterade i statistiken över de som dött i sitt arbete

Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth säger till till Dagens Nyheter att fackförbundet varit öppna med förslaget att inkludera fler yrkesgrupper än cyklister och mopedförare. Men utifrån att företagets verksamhet förändrats så har vårt krav på ett heltäckande avtal möjligen förändrats, säger han till DN Enligt lagtexten är det fackförbundet med kollektivavtal som har rätt att utse skyddsombud. Men enligt Maria Steinberg har inte Arbetsdomstolen ifrågasatt skyddsombud från ett fack utan kollektivavtal, om arbetsgivaren accepterat det. Därför anser hon att det är möjligt för Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet att teckna ett avtal som ger skyddsombuden rätt att vara med i. Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundets utökat varsel i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bevaknings- och säkerhetspersonal vill 6F-fackförbund i samverkan (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, M..

Transport vill teckna kollektivavtal med plattformsföretage

Kontakt Transportarbetareförbunde

De höga ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden medför att unga och nyanlända har svårt att få jobb. Dessa murar måste rivas. Här kan LO vara med och göra Sverige till ett mer välkomnande land, genom fler jobb med lägre ingångslöner som ger nyanlända en rättvis chans att pröva sina vingar Nya Transportavtalet klart! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153544814107592&id=28660122259 Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal. till Sverige som invandrare från tredje land eller som ut-stationerade från andra EU-länder exploateras som Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren sade att det nu har gått så långt att man kanske måste börja fundera på allmängiltigförklaring av.

Nyligen krävde Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren att Sverige skulle gå den norska vägen och allmängiltigförklara kollektivavtalens lägsta lön som minimilön. Det skulle vara ett stort avsteg från den svenska modellen och hittills är Transport tämligen ensamma att ställa kravet.. Artikeln bör emellertid läsas som en allvarlig varningsklocka Uppmärksammade konflikter. 1974 och 1980 strejkade förbundet i hela landet för att få teckna ett eget kollektivavtal, istället för att förbundets medlemmar skulle jobba under Svenska Transportarbetareförbundets avtal.. Under strejken 1974 spelades skivan Stöd de strejkande hamnarbetarna in till förmån för förbundets strejkkassa. [2

Instans Arbetsdomstolen Referat AD 1998 nr 96 Domsnummer 1998-96 Målnummer A-248-1997 Avgörandedatum 1998-08-26 Rubrik Fråga om uppsägning av kollektivavtal - APMT har erbjudit Hamn4an ett hängavtal på Transportarbetareförbundets kollektivavtal som gäller i alla hamnar i Sverige, men Hamn4an har tackat nej till detta, säger Joakim Ärlund. Strejken träder i kraft tisdagen 24 januari och kommer pågå mellan kl. 12.00 och 20.00 Taxi Göteborgs samtliga bilar märks nu upp enligt Transportarbetareförbundets Schysta villkor. Det betyder bland annat att Taxi Göteborg Ekonomisk Förening har ett kollektivavtal med Transport och att alla åkerier (de som äger taxibilarna). AD 2003 nr 46 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Anställningsblockad, Blockad, Fastställelsetalan, Giltigt hinder, Internationella rättsförhållanden, Stridsåtgärd, Sympatiåtgärd, Varsel om stridsåtgärd). Fortuna Australia Maritime Ltd, Karsel Ship Management Co, SEKO - Facket för Service och Kommunikation, Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal: Vissa kollektivavtal inom Transportarbetareförbundets avtalsområde. Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare och tjänstemän upp till 65 år. För medlemmar i Svenskt näringsliv är avgiften 0,25 procent för arbetare och 0,0625 för tjänstemän

Nycander: Superenkel lösning på hamnkonflikten

Flyg Transportarbetareförbunde

gällande kollektivavtal, för alla led i entreprenadkedjan hos anbudslämnaren. Efter upphandlingen måste också Trafikverket arbeta mer med uppföljning av de företag som Svenska Transportarbetareförbundets medlemmar vill se fler säkra uppställningsplatser i Sverige I dagsläget strejkar Hamnarbetareförbundet i syfte att träffa kollektivavtal som helt eller delvis undantränger det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet, Transportarbetareförbundets. Om man tillåter ett förbund att träffa bättre eller för den delen sämre avtal där det redan finns kollektivavtal så öppnar man för avtalsshopping och det är inget som gynnar medlemmarna Svenska Transportarbetareförbundets Avdelning 7 i Nyköping varslade i början av februari om konfliktåtgärder mot Mikael Karlssons Åkeri i Trosa. Transport har krävt av åkaren att han ska teckna kollektivavtal, något som denne vägrat med hänvisning till att han är den ende anställde i den enskilda firman Om Svenska Transportarbetareförbundets talan vinner bifall i arbetsdomstolen kan företagets avtal komma att sägas upp med följd att det fråntas Ett beslut av en sammanslutning av företag att ingå kollektivavtal av visst innehåll utgör således ett sådant beslut eller samordnat förfarande av företag som.

Vanliga frågor som tidningsdistributör - Nim Distribution

Hon tillägger att man kan fråga sig hur mycket tid och engagemang som exempelvis Transportarbetareförbundets skyddsombud lägger på en arbetare som är med i Hamnarbetarförbundet. Arbetsmiljölagen tar inte höjd för den situation som nu uppstått i hamnarna, med ett fack som har kollektivavtal och ett annat utan, men dit en stor del av de anställda hör Avsaknaden av kollektivavtal gör arbetet som cykelbud osäkert, förklarar han. ETC Västerås har sökt Transportarbetareförbundets Antti Vainio.Wolts representant, på Facebook, avstår från att kommentera tillväxtplanerna. Joni Nykänen. Tweeta. Lediga jobb på ETC-företagen Dagens lagstiftning möjliggör strejken eftersom förbundet inte har ett eget kollektivavtal och därför inte har fredsplikt. I ett pressmeddelande publicerat på Transportarbetareförbundets hemsida kommenterar Henrik Kristensen, vd på APM Terminals, konflikten Transportarbetareförbundets Projekt Ordning & Reda i åkeribranschen Då kollektivavtal fortfarande inte är ett krav i förfrågningsunderlaget kan samma företag enkelt vinna anbudsgivningar och därmed fortsätta att sätta både förarnas och barnens säkerhet i fara

Arbetsdomstolen avslog Transportarbetareförbundets talan med följande motivering: Arbetsdomstolen, som i och för sig instämmer i att det finns skäl till stor noggrannhet i samband med uppsägning av kollektivavtal, kan endast konstatera att bestämmelserna i 30 § medbestämmandelagen inte medger att krav ställs på den som vill säga upp ett kollektivavtal; att sända uppsägnings. Arbetsgivare ska inte utse skyddsombud . Arbetsmiljö Svenskt Näringsliv vill ändra i arbetsmiljölagen så att det blir enklare för andra än facket att utse skyddsombud. Men arbetsgivare kan aldrig utse ombud för löntagarna, skriver Torbjörn Johansson, LO Svenska Transportarbetareförbundets avd 2 Göteborgs Ham narbetarefackfören in g Expedition: Pusterviksgatan 15 41 3 01 Göteborg Telefon: 11 38 01, 13 07 41.Pos.tgi(9 62 2~50 Göteborg den 2/ 5 197 5 . Nytt kollektivavtal för hamnarbetarna har träffats för tiden 1/3 1975 - 28/2 1977 . F()r första avtalsåret d.v.s. 1/3 1975 - 29/2. Anm. av Kent Källström. Lokala kollektivavtal 545 metoden nödvändiggör att samma regler behandlas på flera olika ställen. En annan invändning är att det kan vara svårt för läsaren att bilda sig en helhetsuppfattning om vilka regler som påverkar de lokala parterna och hur de samverkar. Efter ett inledande första kapitel presenteras i det andra kapitlet en grundläggande skillnad. En av deltagarna i Svenska Transportarbetareförbundets demonstration var EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S). Han sympatiserar med förbundets krav på lika villkor för alla. - Det är för mycket falska egenföretagare och många verksamheter har inga kollektivavtal

Transportarbetareförbundets avdelning lagt ett lönekrav vid en lokal kollektivavtal som tvisten rör och som parterna ostridigt är bundna av. Därefter tolkade Arbetsdomstolen förhandlingsordningen och kom fram till att den föreskrev en skyldighet att förhandla centralt Även från Transportarbetareförbundets lokala avdelning riktas kritik mot Evolveras kontrakt. - Jag har ingen aning om varför ett svenskt företag skriver ett sådant här kontrakt. Är man i Sverige och driver ett företag så ska man ha ett svenskt kollektivavtal, säger Lars Eriksson, lokalfunktionär och kassör på Transports lokalavdelning i Örebro Det kollektivavtal som Transport har med arbetsgivarorganisationen är rikstäckande och gäller alla Sveriges hamnar. Det innebär att det största facket i Göteborgs hamn, Hamnfyran, Vi har skrivit på ett avtal och garanterar fredsplikt för Transportarbetareförbundets medlemmar

Göteborg med Västra Götaland Transportarbetareförbunde

Om Hamnarbetarförbundet tecknar avtal, så innebär det att transportarbetareförbundets avtal gäller i alla fall. Det är helt meningslöst för Hamnarbetarförbundet att träffa ett konkurrerande kollektivavtal Alla taxibilar där åkaren tecknat kollektivavtal med facket ska märkas med dekaler för ökad trygghet för chauffören. Helsingborg är först ut i landet. Slår försöket väl ut kommer. Taxi Göteborgs samtliga bilar märks nu upp enligt Transportarbetareförbundets Schysta villkor. Det betyder bland annat att Taxi Göteborg Ekonomisk Förening har ett kollektivavtal med Transport och att alla åkerier (de som äger taxibilarna) därigenom är anslutna till arbetsgivarorganisationen BA. - Taxi Göteborg tar ett bra initiativ med sitt arbete för Schysta villkor. Avser att kräva kollektivavtal av åkerier och pausar viten Best Transport har tagit de senaste dagarnas uppgifter och kritik om låg ersättning hos anslutna åkerier på stort allvar. Bolaget har initierat en extern utredning för att identifiera brister och nu vidtas också en rad ytterligare åtgärder för att säkerställa schyssta villkor i alla led I går stod Transportarbetareförbundets företrädare och delade ut röda flygblad vid Knutpunkten i Helsingborg och vid flygplatsen i — Jag kan inte gå i konkurs för att ha kollektivavtal

”Kan själv” – stridbart fackförbund bildades iFlyg | TransportarbetareförbundetNäringslivet enat i hamnkonflikten | TRANSPORTochLOGISTIKTaxiföretag sattes i blockad - HD

Instans Arbetsdomstolen Referat AD 1998 nr 112 Domsnummer 1998-112 Målnummer A-42-1996 Avgörandedatum 1998-09-16 Rubrik Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar Transportavtalet som är Transportarbetareförbundets största kollektivavtal omfattar runt 45 000 arbetstagare och gäller i tolv månader. I korthet innebär det nya avtalet att månadslönen räknas upp med 590 kronor, och att vikariat leder till tillsvidareanställning om personen varit anställd 24 månader över en femårsperiod Den 27 april invigdes det fjärde arbetsplatsbiblioteket för lastbilschaufförer och restauranganställda på E6:an Håby motell. Sten-Ove Niklasson, Transportarbetareförbundets tredje vice ordförande och Per Persson, Hotell- och restaurangfackets vice ordförande invigningstalade och klippte tillsammans det röda bandet. - Vägkrogsbiblioteken har haft stor betydelse för anställda inom. Saknas det kollektivavtal väljs skyddsombudet också av de anställda. Störst verkar problemet vara inom transportsektorn. I en undersökning gjord av LO svarar så många som 17 procent av Transportarbetareförbundets skyddsombud att de känner sig motarbetade av sin arbetsgivare

 • Ge lov synonym.
 • Crypto prediction 2021.
 • Nobia Marbodal.
 • Cheapest way to buy Nexo.
 • Stiftung Warentest Rechtsschutzversicherung.
 • Royal Navy WW2 ships.
 • CapMan portfolio.
 • Dvärghamster bur mått.
 • Strong CA modul.
 • Private international financial institution in the Philippines.
 • Wirecard Bourse avis.
 • Blockchain developer salary Glassdoor.
 • Cs go tournaments.
 • Kuveyt Türk gümüş hesabı caiz mi.
 • What is Scalping.
 • Is mendelevium radioactive.
 • KYC Chain.
 • Vale Avanza.
 • Yuan Pay Group kaufen.
 • Flexibel schoonmaakwerk.
 • Kända personer i Sverige.
 • Markslöjd Kungsbacka.
 • Röstånga Camping karta.
 • Skapa verifikation Fortnox.
 • DAKboard CPU v4.
 • Vad ska finnas i en hyresrätt.
 • Endeavor Mining stock.
 • Vad är e handel.
 • Mobilt BankID olika banker.
 • Guldpris Karlstad.
 • Coinbase stocktwits.
 • Das Internet des Geldes PDF.
 • Ikano bostad art director.
 • Tilläggsisolera invändigt eller utvändigt.
 • Lagerkennzahlen Umschlagshäufigkeit.
 • High Coast Dálvve review.
 • Smarta saker till hemmet.
 • Penserpodden SoundCloud.
 • Länsförsäkringar konto clearingnummer.
 • Wortelfuncties oplossen.
 • This transaction has been cancelled. no charges were made. (error:704) codashop.