Home

Dannemora gruva ägare

Fill Your Cart With Color · Money Back Guarante

 1. Everything You Love On eBay. Check Out Great Products On eBay. But Did You Check eBay? Find Dannemora On eBay
 2. Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015, då framförallt som järnmalms gruva. [1] Orten Dannemora är belägen i Östhammars kommun, Uppsala län cirka 45 kilometer nordost om Uppsala och 2 kilometer väster om Österbybruk.. Gruvan har haft flera ägare SSAB mellan 1978 och 1992. [2].
 3. Dannemora Gruvor AB (556115-5911). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar
 4. Dannemora gruva kan återuppstå. Nye ägaren vill satsa på höganrikad malm och ta till vara det som redan finns i gruvan

Brytningen i Dannemora minskade kraftigt för att helt upphöra 1927. År 1935 återupptogs produktionen och två år senare ombildades Dannemora gruvintressenter till aktiebolag med Fagersta Bruks AB som största ägare. År 1946 beslöts att ett nytt centralschakt skulle tas upp och att ett nytt sovrings- och anrikningsverk uppföras Ägaren: Gruvdriften dröjer minst två år. Väntar på bättre malmpriser - satsar på annat under tiden . Produktionsstopp i Dannemora gruva. 100 medarbetare . Tipsa SVT Nyheter Soptipp vid Dannemora gruvor får kritik - grannar har fått nog. Uppdaterad 14 september 2020 Publicerad 31 augusti 2020. Haft svårt att se vem som är ägare

eBay Official Site - Dannemora On eBa

Dannemora gruvor - Wikipedi

Kan man besöka gruvan? Kan vi komma med jobbet? Går det att besöka med grupper? Bokning är absolut smidigast via sms till 076-7970725 eller e-post till anna@dannemoragruvor.se. Personal finns på plats när vi vet att det är bokat och betalt.Se till att du fått bekräftat att din bokning gått fram Dannemora - historia. Det äldsta kända dokumentet som tar upp gruvdriften i Dannemora är ett gåvobrev från 1481, från Sten Sture d.ä. till ärkebiskopen och riksrådet Jakob Ulfsson i Uppsala på en fjärdedel av Silverberget i Film, där det berättas att ett malmstreck nyligen blivit funnet

Ett avtal har tecknats mellan Metallvärden i Sverige AB och ägarna till Grängesberg Exploration AB om samgående, innebärande att Grängesberg Explorations ägare blir nya huvudägare i Metallvärden. I Grängesberg Exploration ingår även dotterbolaget Dannemora Koncern AB. Samgåendet genomförs genom att Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland var fram till 1900-talets början Sveriges främsta järnmalms gruva.Gruvan, som lades ned 1992 av den dåvarande ägaren SSAB, är belägen 50 km nordost om Uppsala. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB Gruvor i Uppsala län 5 Dannemora 5 Herräng 6 Ramhäll 8 Gruvor i Södermanlands län 9 Förola 9 Kantorp 9 Gruvor i Värmlands län 10 Värmlandsberg 10 Flera olika ägare figurerade i gruvfältet, men ägandet samla-des senare till en ägare. Her-rängs Grufvebolag ägde marken fram till 1878. 1889 grundades Herräng

Vi äger också en imponerande rad av vittnesbörd om vilket intryck gruvdistriktet detta Sveriges Peru, Utförligast skildras gruvan i Dannemora grufvor a J Wahlund, 1879. Andra verk av intresse är bl a: B Boethius, Gruvornas, hyttornas och hamnarnas folk, 1951 Dannemora gruvor i Dannemora var fram till 1900-talets början rikets främsta järnmalms gruva.Gruvan som lades ned 1992 av den dåvarande ägaren SSAB är belägen 50 km nordost om Uppsala.Idag finns bevarade anläggningar i form av dagbrottet Storrymningen av medeltida ursprung, kanske så gammal som 1200-talet, samt industri- och bostadsbebyggelse från 1700- till 1900-talen

Först drev konkursförvaltaren gruvan vidare i mindre skala och ett år senare visade en uppköpare sitt intresse för gruvan. År 2016 såg utsikten god ut för gruvan. Delvis ville den nya ägaren satsa på gruvdrift men mycket pekade på att även annan verksamhet skulle startas upp på gruvområdet Höga järnmalmspriser gör att nya gruvor projekteras och gamla återinvigs. I uppländska Dannemora har det bedrivits gruvdrift sedan 1400-talet men för 20 år sedan lades gruvan ned. En ny ägare, Dannemora Mineral som är noterat på First North och Oslo Axxess, har snart investerat över en miljard kronor för att få igång produktionen av järnmalm igen

Den äldsta urkunden om Dannemora gruvor är från 1481 men troligen har järnmalmsfyndigheten bearbetats tidigare. Under främst 1600- och 1700-talen anlades drygt 30 större och mindre bruk i mellersta och norra Uppland samt i södra Norrland. Dessa baserade sin tillverkning på malm från Dannemora. Malmens speciella egenskaper gjorde Dannemora till landets främsta järnmalmsgruva och. Denna gamla gruvort ligger i Östhammars kommun. En gång i tiden var Dannemora gruva Sveriges främsta järnmalmsgruva. Gruvan, som är omkring 600 meter djup, stängdes 1992 men 2008 kom arbetet för att återuppta järnmalmsbrytningen igång på nytt, och nu töms gruvan på vatten för att så småningom kunna användas igen Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015, Gruvan har haft flera ägare SSAB mellan 1978 och 1992. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB. Den 13 juni 2012 återinvigdes gruvan officiellt av Carl XVI Gustaf Dannemora gruvor, Gruvlaven med sovringsverk m.m. Gruvlaven, Två år senare ombildades Dannemora gruvintressenter till aktiebolag med Fagersta Bruks AB som största ägare. År 1946 beslutade ägarna att ett nytt centralschakt skulle sänkas och att ett nytt sovrings- och anrikningsverk skulle uppföras

Dannemora Mineral grundades 2005 av Lennart Falk och Nils Bernhard. Övriga större ägare är bland andra familjen Lundin, Hargs Bruk och Beijerinvest. Bolagets viktigaste tillgång är. Dannemora gruva kan vara igång inom några dagar. 2:31 min Krävs starka ägare för att driva gruvan vidare 4:39 min. Dannemora mineral i konkurs. Facket på Dannemora mineral:. Bennebols Historia. I Bennebols masugn tillverkades tackjärn 1683-1884. Det var tillgången till orörd skog, fallet i Rörsjöån mellan Rörsjön och Norrsjön samt goda vattenvägar som lockade riksamiral Stenbock att bygga en masugn i Bennebol På besök nere i Dannemora gruva vill man inte ha klaustrofobi. Foto: Robert Bergholm/Dannemora gruvor Sverige står fortfarande för 90 procent av Europas järnmalmsbrytning och här har Dannemora bidragit fram till 2015, berättar Anna Arvsten vid Dannemora gruvor

Dannemora gruvor (GC12J01) was created by wahlle and stewa on 4/30/2007. It's a Regular size geocache, with difficulty of 1, terrain of 2. It's located in Uppsala, Sweden.Dannemora gruvor I Bra bö ckers Gruvan lades ner 1992 av den dåvarande ägaren SSAB Proff.se ger dig företagsinformation om Dannemora Gruvor Aktiebolag, 556115-5911. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar Handelsfirman L Possehl & Co i Lübeck var ägare av Fagersta Bruk mellan 1907 och 1922. Dannemora Gruva, (Fagersta ägde 75%) Startades troligen under 1200-talet. Första dokumenterade brytningen skedde 1481. Gruvan har ett djup på 640m. 1992 nedlades gruvan

Dannemora Gruvor AB - Företagsinformation hitta

Den tidigare ägaren av Dannemora investerade 500 - 600 miljoner kronor för att få gruvan i drift 2012. Detta leder till ett avsevärt lägre investeringsbehov för att få produktionen i drift på nytt jämfört med att starta upp en ny gruva Dannemoragruvan är en järnmalmsgruva i Dannemora i Uppland som var i drift från senast 1400-tal, troligen tidigare ändå, och fram till och med 2015. I ett pressmeddelande skriver Grängesberg Exploration att det australiska företaget som oberoende konsult kommer att granska och sammanställa omfattande underlag och dokumentation som finns tillgängligt från den tidigare driftperioden. Som råvarubas för dessa och övriga upplandsbruk tjänade malmen från Dannemora gruva. Det finns uppgifter om grundare och ägare och även om smeder. Bildmaterialet består dels av äldre och nyare fotografier av miljöer och byggnader, dels av samtida kartor

Tänker öppna gruvan - Har aldrig varit bättre läge

Gruvlaven vid Dannemora gruvor Länsstyrelsen Uppsal

 1. Tidigare ägare Dannemora Gruvor AB säker Tidigare ägare, ort Sverige Uppland Uppsala Östhammar Dannemora Dannemora säker Accession 1992; Givare till museet Dannemora Gruvor AB säker intervjuer och arkivmaterial gällande verksamheten vid Dannemora gruvor License information. License Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND
 2. Centralur från Dannemora gruvor. Uppsatt 1965. Uret är av märket Westerstrands, tillverkat av Westerstrands urfabrik i Töreboda (Västergötland). Klockan har typbeteckning HRK serie Ägande 1965 - 1992; Tidigare ägare Dannemora Gruvor AB säker Tidigare ägare, ort Sverige Uppland Uppsala Östhammar Dannemora Dannemora säke
 3. Dannemora, 45 kilometer nordost om Uppsala, i Sverige är mest känd för sina gruvor, med anor från medeltiden. Äldsta noteringarna är från 1481, men forskare tror att man brutit järn här sedan 1200-talet. 2015 gick gruvbolaget i konkurs och gruvdriften är numera avslutad
 4. 2005 startade två entreprenörer Dannemora Mineral med målsättningen att öppna gruvan igen. Nu är det bara månader kvar innan produktionen börjar komma igång. Provbrytning har redan skett, efter det att tre miljoner kubikmeter vatten pumpats upp ur gruvan

DANNEMORA GRÄNGESBERG SALA GRANGEX - ett mineralutvecklingsbolag mitt i Sverige. 4 GRANGEX ÅRSREDOVISNING 2020 2020 i korthet ÅRET I KORTHET Under 2013 och 2014 genomförde den dåvarande ägaren av gruvan vid två olika tillfällen ytterligare processförsök på repre Efter nedläggningen av Åg-banan såldes loket år 1948 till Dannemora gruvor i norduppland där det användes som växellok. År 1961 återfann det nybildade 891-Järnvägarnas Museisällskap (det som idag är JTJ) loket avställt vid gruvan och efter kontakter med ägaren fick man det som gåva Arbetsstyrkan vid Utö gruvor utgjordes under 1600-talets senare hälft av trettio mån och fem minderåriga barn. Hundra år senare sysselsatte bergsbruket ett sextiotal personer. Långa tider var det mycket svårt för arrendatorn att behålla arbetskraften vid gruvorna, många rymde till Stockholm, och i början av 1700- talet lät landshövding Törnflycht tvångsförpassa lösdrivare som.

Dannemora gruva SVT Nyhete

Också denna gruva togs i bruk under sextonhundratal, men har till skillnad från Ramhäll haft fortsatt verksamhet fram till våra dagar. För ett par år sedan gick det dåvarande bolaget i konkurs och gruvverksamheten avstannade, men nu har en ny ägare tillträtt som åtminstone har ambitionen att återuppta gruvdriften Malmen bröts i Dannemora gruvor medan vattenkraft och skog till kolning fanns i Edsbro. Ägare är Norrtälje kommun under överinseende av Riksantikvarieämbetet. Telefon: 073-984 44 25. Fler tips från Edsbro - Bra att veta. Branschinformation. Nyhetsrum. Vårt miljöarbete

Soptipp vid Dannemora gruvor får kritik - grannar har fått

Det gavs också tillfälle till inköp av intressanta alster och bl. a. repliken av Alundaälgen bytte ägare. T. v. Bosse Mattsson i gjuteriet. T. h. originalet av Alundaälgen finns på Historiska muséet i Stockholm. Dannemora gruva en rundvandring på gruvområdet Tibnor AB (556004-4447). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Forsmark anlades på 1500-talet som ett kronobruk med främst en tackjärnsproduktion baserad på malm från Dannemora gruvor. År 1624 arrenderades Forsmark ut till bland andra Gerard de Besche som senare övertog Tio år senare blev genom arv Jennings´ son John ensam ägare. Han inledde den stora omgestaltningen av bruksmiljön,.

Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland var fram till 1900-talets början Sveriges främsta järnmalmsgruva. Gruvan, som lades ned 1992 av den dåvarande ägaren SSAB, är belägen 50 km nordost om Uppsala. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB Tester av järnmalmen i Dannemora gruva visar goda resultat. En preliminär bedömning säger att det går att framställa en produkt med runt 68 procent järnhalt. 'Nu spelar vi i högsta ligan', säger vd Christer Lindqvist. Dannemora gruvor Det första säkra dokumentet om malmbrytning vid Dannemora är från 1481, upphörde 1992 i och med att dåvarande ägaren SSAB lade ner driften. Fortfarande finns minst lika mycket järnmalm kvar i berget som brutits under de 500 år gruvan var i drif

Dannemora gruva öppnar igen - P4 Uppland Sveriges Radi

Sök Dina förfäder i släktforskningsdatabasen som är nr 1 i kontinentala Europ

Svensk gruvindustri - en liten historisk översikt Svensso

Den närbelägna Dannemora gruva skapade förutsättningar för en över 500-årig obruten tradition av järnhantering i Österbybruk. Här berättas historien om hur allt började och hur smederna från Vallonien kom att utveckla smideskonsten så att järn och stål från Österbybruk blev eftertraktat över stora delar av världen Information. Värdshuset serverar utsökt mat skräddarsydd efter dina önskemål. De använder bara högkvalitativa ingredienser till stor del ekologiska och lokalt framställda, samt färska örter och kryddor beroende på säsong Ny ägare tar över hus på Ängslyckan 101 i Enköping. Bostadsrättsföreningen Ängslyckan 1, Tester av järnmalmen i Dannemora gruva visar goda resultat. En preliminär bedömning säger att det går att framställa en produkt med runt 68 procent järnhalt Syftet med Bruk och gruvor är att i linje med Tekniska museets uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för betydelsen av teknikutveckling och innovation, för individen och för samhällsutvecklingen. Stiftelsen Tekniska museet ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde

File:Dannemora

Dannemoragruvan öppnar igen Nyheter Expresse

Efter branden i Skebo bruk grundade ägaren till bruket Edsbro bruk 1686 med syfte att tillverka tackjärn (råjärn) för Skebo bruk. De masugnsrättigheter som tidigare tillhört Skebo bruk överfördes då till Edsbro bruk. Malmen, som skickades från främst Dannemora gruvor,. Österbybruk (Österby bruk) är en tätort i Östhammars kommun, Uppsala län.Österbybruk hade 2 272 invånare i slutet av år 2010.Österbybruk är ett av vallonbruken och är känt för sin bevarade vallonsmedja, världens enda helt bevarade, och de båda brännstålugnarna i unikt välbevarat skick. Större tillfartsvägar är länsvägarna 290 samt 292 Äta ute i Gimo: Se Tripadvisor-resenärernas omdömen av 1Gimo restauranger och sök på kök, pris, plats och så vidare

Kirunagruvan - Wikipedi

Grovt kriminell inblandad i soptippen i Dannemora - Upsala

Dannemora är en liten ort i Östhammars kommun i Uppland. Mest känd är den kanske för sina gruvor, trakten har en månghundraårig tradition av bergsbruk och ända fram till 1900-talets början kunde Dannemora ståta med rikets främsta järnmalmsgruva. Bergsbruket i Dannemora omnämns i skriftliga dokument redan mot slutet av 1400-talet, då en silverfyndighet upptäcktes Nästa år ska järnbrytningen återupptas i den nedlagda Dannemoragruvan. Men först måste man pumpa upp 5,6 miljoner kubikmeter vatten eller 300 liter i sekunden Dannemora gruva nystartade senast 2012 men gick i konkurs bara tre år senare. Grängesberg Exploration har dock en tydlig strategi för hur potentialen i Dannemora ska låsas upp. Genom att producera högförädlad malm kan bolaget sälja en produkt som har en betydande prispremium jämfört med vad som producerades när Dannemora gruva senast var i drift Dannemora Gruva I december 2014 utfördes en dokumentation av gruvlave, anriknings- och sovringsverk vid Dannemora Gruvor inför planerad invändig ombyggnad av lokalerna. Uppdraget genomfördes tillsammans med Byggnadsvård Mälardalen och uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Uppsala län SJÄLVSERVICE Logga in i Vem äger fastigheten . I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare

Dannemora Mineral - Allt om gruvan och Dannmora Mineral A

Dannemoragruvo

Nyckelord: skuthantering, gråberg, malm, skut, Dannemora gruva, järnmalm . Niclas Larsson, Dannemora 2 Abstract The work of this study was to take stock of what methods used in the Dannemora mine - Dannemora Mineral AB (DMAB) regarding boulder management underground and above ground. När Stig sparkar på de tre meter höga stålportarna in till Dannemora gruva skriker de motvilligt. Gångjärnen svider och porten vill bli lämnad ifred. Att väcka en femhundraårig gruva som fått vila i sexton sköna år, låter sig inte göras i en handvändning Återöppnad gruva, fosforåtervinning och blygjuteri - De vill bli nya gruvaktören i Sverige Visionen är att få igång järnmalmsproduktionen i Bergslagen igen. Första stegen på vägen är att återuppliva en järngruva, framställa fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur restprodukter och driva ett blygjuteri Grängesberg Exploration Holding planerar att återstarta Dannemora gruva. Nu har ett par viktiga steg på vägen tagits. Grängesberg Exploration Holding har träffat ett uppdragsavtal med Golder Associates för första steget i en genomförbarhetsstudie för en eventuell återstart av Dannemoragruvan i Bergslagen Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm. Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm. Organisationsnummer 902004-361

I befattningen som Sektionschef Gruva kommer du att ingå i Produktionsavdelningens ledningsgrupp.Du ska leda och fördela det dagliga arbetet inom Din sektion.Du deltar i och genomför utvecklingsarbete och kan vara projektledare i förekommande fall.Budgetansvar, rapportering och uppföljning ingår i arbetsuppgifterna.Företaget har en australiensisk ägare och rapporteringen dit sker på. Men av de 137 kommuner som svarat på TT:s enkät uppger 85 att det finns ödehus - privata bostadshus som står tomma, obebodda och övergivna av sina ägare - inom kommunens gränser

Län. Uppsala Spårvidd. 1435. Ursprunglig ägare. Enskild. Öppnad. 1874. © Jöran Johansson 2007-2021 | Kontakt | Webbdesign: David Larsso Gruvan drevs under en lång tid av bergsmän, fram till dess att Stråssa Grufvebolag bildades 1874. Detta ombildades 1906 till aktiebolag. Redan följande år köptes gruvfältet av Metallurgiska AB. Efter ett antal turbulenta år och flera olika ägare, lades driften ned 1923,. En brand utbröt i morse i en gruva i Garpenberg, utanför Hedemora. 166 personer befann sig i gruvan när branden startade. Branden släcktes ganska snabbt och alla evakuerades. Några timmar.

Alla gruvor som drivs i Sverige måste ha ett miljötillstånd enligt miljöbalken som reglerar hur verksamheten får bedrivas. För miljötillståndet är det mark- och miljödomstolen som fastslår vilka villkor som ska gälla och vanligen är flera olika myndigheter involverade i tillståndsprövningen. oavsett vem som äger marken Dannemora gruvor - juli 2016 Urban Exploration Gruvor. Upprymd efter framgången med besöket i Ramhälls gruvor beger jag mig raskt vidare till Dannemora gruvor. Jag rullar in i det lilla gruvsamhället och ser genast att det gamla gruvtornet är inhägnat bakom stängsel Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, säkerställer att styrelsens beslut, instruktioner och anvisningar genomförs och följs samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete Gruvan Sydvaranger, känd för att ha använt T42-lok och som användare av ett lok litt N, får ny ägare. Län

Dannemora mine - Wikipedia

Dannemora Mineral har slutit avtal med Skanska IME om detaljprojektering av det nya förädlingsverket vid Dannemora Gruva. Projekteringen är det första steget i ett samarbete där avsikten är att Skanska IME även skall svara för färdigställandet av verket Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015, då framförallt som järnmalms gruva. [1] Orten Dannemora är belägen i Östhammars kommun, Uppsala län cirka 45 kilometer nordost om Uppsala och 2 kilometer väster om Österbybruk.. Gruvan har haft flera ägare SSAB mellan 1978 och 1992. [2] Gruvan återstartades 2012 av bolaget.

Dannemora Mineral - Allt om gruvan och Dannmora Mineral ABMine To Run – lailajensen

Dannemora Gruvor, Dannemora Bild: Dannemora gruvor, Storrymningen - Kolla in Tripadvisor-medlemmarnas 18 bilder och videoklipp från Dannemora Gruvo Helena Lundgren Kulturmiljövård Öster-Ekeby 114 B 748 94 ÖRBYHUS. Tel: 070-517 82 48 E-post: helena@kulturmiljo-vard.s The Dannemora Gruvor (Dannemora mines) are an area west of Österbybruk with numerous ancient open cast mines and the remains of underground mines. Mining started about 500 years ago and was intensified during the 16th century by King Gustav Vasa. He contracted German miners for their. Peter LILIEQUIST (Familjeträdets ägare ) 18 698 personer ; Senast uppdaterad 16 april 2021 . LITTORIN Anna Maja . bjorkmana. År 1756 - 1756 . Dannemora Södernäs, Dannemora, Uppsala, Östhammar, Sverige . pufred. Pu Fred. Dannemora Gruvor: Häftig och unik upplevelse! - se 7 omdömen, 18 bilder och fantastiska erbjudanden på Dannemora, Sverige på Tripadvisor

 • Proposition lag om värdepappersmarknaden.
 • Bitcoin kopen in weekend.
 • Tilgungsplan erstellen Excel Vorlage.
 • Slots Empire Reddit.
 • European Gold coins.
 • Blockchain engineer skills.
 • Lammhults Design Group utdelning.
 • Berghut kopen.
 • Wertschriftenverzeichnis Beispiel.
 • Robinhood alternative Reddit.
 • Oljerättika fånggröda.
 • KNB Wwft.
 • Regex examples.
 • Betcoin poker review.
 • Hemförsäkring bedrägeri Blocket.
 • MSCI World ETF Kurs.
 • What does dao mean in English.
 • Wallstreetbets lost everything.
 • Starta eget info.
 • Blockchain Anwendungsbeispiele Logistik.
 • Goldman Sachs real estate.
 • Kroonlaan Nunspeet Nieuwbouw.
 • Flashback gängledare.
 • Billiga Pokémon kort.
 • Hur har Corona påverkat ekonomin i världen.
 • Bitcoin atm in Birmingham alabama.
 • Huis kopen Den Haag.
 • Margin Call Rechner.
 • Buy DAI with USD.
 • Hällsnäs meny.
 • Anlage KAP 2020.
 • Roblox Plus free robux.
 • Campo Felice Giro.
 • Get Bitcoin address from private key.
 • Bitcoin USB antminer.
 • Drift schablon.
 • Pneumonia treatment.
 • ZENDIT.
 • What is market cap Reddit.
 • Cute emojis Twitter.
 • Silja Line Galaxy.